0
In
Posted

4. Какви са разликите между системите за оторизиране на заклети преводачи в България и в Германия?

В България преводачът полага подписа си върху преведения документ, но няма право самостоятелно да го внесе за заверка в сектор „Легализации и заверки“ на МВнР. Такова право имат само преводачески [...]

0
In
Posted

3. Как и къде да легализирам документите от България преди да ги предоставя на преводача в Германия?

Федерална република Германия не е сред държавите, подписали двустранни споразумения с Република България за оказване на правна помощ. Режимът на легализация на документите е в съответствие с [...]

0
In
Posted

2. Към кого да се обърна за да поръчам заверен превод в Германия?

Често по аналогия със ситуацията в България сънародниците ми в Германия търсят преводаческа агенция, към която да се обърнат. Но това е абсолютно излишно и само оскъпява услугата. Директната [...]

0
In
Posted

1. Ще заминавам на работа, да уча или по друг повод за продължително време в Германия. В България или в Германия е по-добре да направя превод на необходимите ми официални документи?

На пръв поглед изглежда, че е по-удобно и по-евтино тази работа да се свърши в България. Малко хора обаче знаят, че институциите в Германия често отказват да признаят направения в България превод [...]