Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP or SSH credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Много фирми, чиято дейност е насочена към външните пазари, разполагат с английска езикова версия на продуктовата информация и целия си сайт. Те разчитат, че потенциалните им клиенти в чужбина най-вероятно владеят английски.

Резултати от пазарни проучвания на поведението на купувачите обаче ясно показват, че това предположение не е оправдано. Предоставянето на информация на родния език играе важна роля при взимане на решение за покупка и значението на този фактор е толкова по-голямо, колкото по-висока е цената.

Ще се радвам да Ви помогна, ако желаете да улесните чуждестранните си клиенти да изберат предлагания от Вас продукт или услуга.

Kontakt

Was kann ich für Sie tun?

Not readable? Change text. captcha txt
0