Много фирми, чиято дейност е насочена към външните пазари, разполагат с английска езикова версия на продуктовата информация и целия си сайт. Те разчитат, че потенциалните им клиенти в чужбина най-вероятно владеят английски.

Резултати от пазарни проучвания на поведението на купувачите обаче ясно показват, че това предположение не е оправдано. Предоставянето на информация на родния език играе важна роля при взимане на решение за покупка и значението на този фактор е толкова по-голямо, колкото по-висока е цената.

Ще се радвам да Ви помогна, ако желаете да улесните чуждестранните си клиенти да изберат предлагания от Вас продукт или услуга.

Kontakt

Was kann ich für Sie tun?

Not readable? Change text. captcha txt
0