Устен превод

Предлагам устен превод при лични срещи или телефонни/видео-конференции между партньори от България и немскоговорящите страни. Това улеснява Вашата задача и Ви помага да се концентрирате върху съществените неща, използвайки езика, който владеете най-добре – майчиния.

Придружавам частни лица с превод при контакти с институции, лекари, адвокати и навсякъде, където ясната комуникация играе важна роля.

Ако вашият събеседник от конкретна институция в Германия е съгласен да ползвате превод по телефона, обадете ми се да уточним ден и час. С индивидуални клиенти работя с предплащане, като минималната сума за до 15 минути превод е 20 евро. В случай, че сте заплатили за 30 или 60 минути, а ангажиментът ми се окаже по-кратък, ще получите обратно надплатената сума.

Колко ще струва?

В зависимост от конкретните нужди, цената за придружаване може да варира значително. В нея влизат и времето и разноските за пътуване. В случай, че имате делови срещи на територията на Германия и искате да ползвате моите услуги, спестявате разноските за командироване на преводач, който да Ви придружава от България например.

Най-изгодният вариант е превод по телефона или през платформа за видеоконференции, защото заплащате само за времето, в което се води двустранният разковор. Отпада заплащането на моите пътни разходи, които възникват при лично придружаване.

Ще се радвам да Ви предоставя индивидуална оферта след като се запозная с конкретните Ви нужди.

Kontakt

Was kann ich für Sie tun?

Not readable? Change text. captcha txt
0