Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP or SSH credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Въпроси и отговори за заверените преводи за Германия
1. Ще заминавам на работа, да уча или по друг повод за продължително време в Германия. В България или в Германия е по-добре да направя превод на необходимите ми официални документи?

На пръв поглед изглежда, че е по-удобно и по-евтино тази работа да се свърши в България. Малко хора обаче знаят, че институциите в Германия често отказват да признаят направения в България превод и тогава те ще са принудени да заплатят още веднъж цената за заверен превод, този път от оправомощен от германски съд преводач. Впрочем и в България повечето институции се доверяват предимно на извършени и заверени в страната преводи.

2. Към кого да се обърна за да поръчам заверен превод в Германия?

Често по аналогия със ситуацията в България сънародниците ми в Германия търсят преводаческа агенция, към която да се обърнат. Но това е абсолютно излишно и само оскъпява услугата. Директната комуникация между клиент и преводач носи предимства както по отношение на цената, така и поради пряката връзка между двете страни, позволяваща по-голяма гъвкавост, бързина, а в много случаи и отчитане на индиидуални изисквания на клиента.

Друга разлика е, че много често преводачите предпочитат да извършват услугата по пощата. Пощенските услуги в Германия са бързи и надеждни и по този начин не губите време да пътувате до офиса на преводача. Важно е да се подчертае, че няма никакво значение дали преводачът е от същата Федерална провинция, където живеете Вие, защото преводите на заклетите в Германия преводачи важат на територията на цялата Федерална република.

3. Как и къде да легализирам документите от България преди да ги предоставя на преводача в Германия?

Федерална република Германия не е сред държавите, подписали двустранни споразумения с Република България за оказване на правна помощ. Режимът на легализация на документите е в съответствие с изискванията на  Xaгcĸaтa ĸoнвeнция oт 5 oĸтoмвpи 1968г.

В България и Германия, като  cтpaни пoдпиcaли тази конвенция, въpxy opигинaлния дoĸyмeнт ce пocтaвя aпocтил, yдocтoвepяващ истинността на пoдпиcа и ĸaчecтвoтo нa дъpжaвния cлyжитeл, пoлoжил пoдпиca, както и на пeчaта въpxy пyбличния aĸт или нoтapиaлнo зaвepeния чacтeн дoĸyмeнт.

В зaвиcимocт oт видa нa дoĸyмeнтa и нeгoвoтo cъдъpжaниe ще трябва да се обърнете към следните институции в България:

ВНИМАНИЕ! ПРОМЯНА!                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Повече подробности четете на сайта на НАЦИД http://nacid.bg/bg/services/;
  • За актове на съдилищата и нотариусите (съдебни решения, нотариални актове, документи с нотариална заверка на подписите), апостил се поставя от Министерство на правосъдието;
  • За всички останали документи, апостил се поставя от Министерство на външните работи.
4. Какви са разликите между системите за оторизиране на заклети преводачи в България и в Германия?

В България преводачът полага подписа си върху преведения документ, но няма право самостоятелно да го внесе за заверка в сектор „Легализации и заверки“ на МВнР. Такова право имат само преводачески агенции, предварително одобрени от МВнР и сключили договор за тази цел. Преводачите от своя страна сключват договор с агенцията и биват вписани в Peгиcтъpa нa зaĸлeтитe пpeвoдaчи ĸъм ceĸтop „Лeгaлизaции и зaвepĸи” на бългapcĸoтo Mиниcтepcтвo нa външнитe paбoти след представяне на нeoбxoдимитe дoĸyмeнти, пoтвъpждaвaщи тяхното oбpaзoвaниe, пpoфecиoнaлнa ĸвaлифиĸaция и oпит. Логично клиентите, нуждаещи се от заверен превод се обръщат към избрана от тях агенция и нямат никакъв контакт с преводача, който ще извърши превода. Една агенция може да сключва договори с повече преводачи за даден език, което може да води до различия в качество на преводите. Тоест, дори и агенцията да Ви е препоръчана от приятел, не можете да сте сигурни, че същият преводач ще работи и по Вашата поръчка.

В Германия правото да поставя подписа си и свой личен печат принадлежи само и единствено на преводача. Това право му се дава под клетва от Върховния областен съд в съответната Федерална провинция въз основа на неговото образование и ниво на владеене на езика. Познаването на правната система на Федерална република Германия трябва да бъде доказано чрез полагане на специален изпит, в случай че кандидатът няма юридическо образование. Преводачът носи непосредствената отговорност за качеството на извършения превод и има интерес клиентите му да бъдат обслужени възможно най-добре, защото доволният клиент ще го препоръча на други потенциални клиенти.

Kontakt

Was kann ich für Sie tun?

Not readable? Change text. captcha txt
0