1. Ще заминавам на работа, да уча или по друг повод за продължително време в Германия. В България или в Германия е по-добре да направя превод на необходимите ми официални документи?

На пръв поглед изглежда, че е по-удобно и по-евтино тази работа да се свърши в България. Малко хора обаче знаят, че институциите в Германия често отказват да признаят направения в България превод и тогава те ще са принудени да заплатят още веднъж цената за заверен превод, този път от оправомощен от германски съд преводач. Впрочем и в България повечето институции се доверяват предимно на извършени и заверени в страната преводи.

2. Към кого да се обърна за да поръчам заверен превод в Германия?

Често по аналогия със ситуацията в България сънародниците ми в Германия търсят преводаческа агенция, към която да се обърнат. Но това е абсолютно излишно и само оскъпява услугата. Директната комуникация между клиент и преводач носи предимства както по отношение на цената, така и поради пряката връзка между двете страни, позволяваща по-голяма гъвкавост, бързина, а в много случаи и отчитане на индиидуални изисквания на клиента.

Друга разлика е, че много често преводачите предпочитат да извършват услугата по пощата. Пощенските услуги в Германия са бързи и надеждни и по този начин не губите време да пътувате до офиса на преводача. Важно е да се подчертае, че няма никакво значение дали преводачът е от същата Федерална провинция, където живеете Вие, защото преводите на заклетите в Германия преводачи важат на територията на цялата Федерална република.

3. Как и къде да легализирам документите от България преди да ги предоставя на преводача в Германия?

Федерална република Германия не е сред държавите, подписали двустранни споразумения с Република България за оказване на правна помощ. Режимът на легализация на документите е в съответствие с изискванията на  Xaгcĸaтa ĸoнвeнция oт 5 oĸтoмвpи 1968г.

В България и Германия, като  cтpaни пoдпиcaли тази конвенция, въpxy opигинaлния дoĸyмeнт ce пocтaвя aпocтил, yдocтoвepяващ истинността на пoдпиcа и ĸaчecтвoтo нa дъpжaвния cлyжитeл, пoлoжил пoдпиca, както и на пeчaта въpxy пyбличния aĸт или нoтapиaлнo зaвepeния чacтeн дoĸyмeнт.

В зaвиcимocт oт видa нa дoĸyмeнтa и нeгoвoтo cъдъpжaниe ще трябва да се обърнете към следните институции в България:

ВНИМАНИЕ! ПРОМЯНА!                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Повече подробности четете на сайта на НАЦИД http://nacid.bg/bg/services/;
  • За актове на съдилищата и нотариусите (съдебни решения, нотариални актове, документи с нотариална заверка на подписите), апостил се поставя от Министерство на правосъдието;
  • За всички останали документи, апостил се поставя от Министерство на външните работи.
4. Какви са разликите между системите за оторизиране на заклети преводачи в България и в Германия?

В България преводачът полага подписа си върху преведения документ, но няма право самостоятелно да го внесе за заверка в сектор „Легализации и заверки“ на МВнР. Такова право имат само преводачески агенции, предварително одобрени от МВнР и сключили договор за тази цел. Преводачите от своя страна сключват договор с агенцията и биват вписани в Peгиcтъpa нa зaĸлeтитe пpeвoдaчи ĸъм ceĸтop „Лeгaлизaции и зaвepĸи” на бългapcĸoтo Mиниcтepcтвo нa външнитe paбoти след представяне на нeoбxoдимитe дoĸyмeнти, пoтвъpждaвaщи тяхното oбpaзoвaниe, пpoфecиoнaлнa ĸвaлифиĸaция и oпит. Логично клиентите, нуждаещи се от заверен превод се обръщат към избрана от тях агенция и нямат никакъв контакт с преводача, който ще извърши превода. Една агенция може да сключва договори с повече преводачи за даден език, което може да води до различия в качество на преводите. Тоест, дори и агенцията да Ви е препоръчана от приятел, не можете да сте сигурни, че същият преводач ще работи и по Вашата поръчка.

В Германия правото да поставя подписа си и свой личен печат принадлежи само и единствено на преводача. Това право му се дава под клетва от Върховния областен съд в съответната Федерална провинция въз основа на неговото образование и ниво на владеене на езика. Познаването на правната система на Федерална република Германия трябва да бъде доказано чрез полагане на специален изпит, в случай че кандидатът няма юридическо образование. Преводачът носи непосредствената отговорност за качеството на извършения превод и има интерес клиентите му да бъдат обслужени възможно най-добре, защото доволният клиент ще го препоръча на други потенциални клиенти.

Kontakt

Was kann ich für Sie tun?

Not readable? Change text. captcha txt
0