Преди да започна самостоятелната си дейност на преводач през 2008 г., имах възможност да придобия професионален опит в различни компании в областта на автомобилостроенето, телекомуникацията и образованието, както в България, така и в Германия.

Квалификация

 • Завършена магистърска програма „Език-Култура-Превод“/ Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Магистър по индустриален мениджмънт/ ФаГИОПМ към ТУ София съвместно с ТУ Брауншвайг
 • Машинен инженер/ ТУ София
 • Допълнителен курс на обучение: Преводач на научно/техническа литература с немски език/ ТУ София

Техника

(ръководства за експлоатация, проспекти, патенти, техн. стандарти, Интернет-базирани обучителни платформи, локализация на уебсайтове)

 • Машиностроене
 • Комплексни съоръжения
 • Автомобилостроене
 • Екологични технологии

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Локализация на интернет страницата на българския клон на доставчика на помпени системи от Швейцария Häny AG.

Икономика

(договори, отчети за дейността, бизнес кореспонденция, публикации)

 • Външна търговия
 • Документация по обществени поръчки
 • Процесуална кореспонденция
 • Данъчна документация

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Заверен превод на протокол за оценка на оферти по обществена поръчка за доставка на машини

Маркетинг

(рекламни материали, въпросници, студии)

 • Търговски маркетинг
 • Интернет магазини
 • Рекламни материали

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Локализация за българския пазар на книжка с комикси на една от големите немски търговски вериги

Худ. превод

Страстта ми към четенето е важна предпоставка за работата ми в тази област. Превеждам романи, детско-юношеска литература и книги с научно-популярна тематика.

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Превод от немски на български: „Дяволът на числата“ от Х. М. Енценсбергер, изд. СИЕЛА, 2008 (виж онлайн каталог Deutsche Nationalbibliothek )

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Локализация на интернет страницата на българския клон на доставчика на помпени системи от Швейцария Häny AG.

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Заверен превод на протокол за оценка на оферти по обществена поръчка за доставка на машини

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Локализация за българския пазар на книжка с комикси на една от големите немски търговски вериги

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ

Превод от немски на български: „Дяволът на числата“ от Х. М. Енценсбергер, изд. СИЕЛА, 2008 (виж онлайн каталог Deutsche Nationalbibliothek )

Kontakt

Was kann ich für Sie tun?

Not readable? Change text. captcha txt
0